Kontakt

Dane adresowe

Radevelia sp. z o. o.
ul. Raciborskiego 35
80-215 Gdańsk

tel. +48 58 7279430
fax +48 58 7279431

e-mail: info@radevelia.com

KRS 0000419947 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy KRS), NIP 5833152305, REGON 221648023,
ING Bank Śląski 20 1050 1764 1000 0023 6881 1960
Kapitał 54 000 zł opłacony w całości.

Nasze godziny pracy

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Copyright © 2024 Radevelia sp z.o.o.

W górę
X