Zakres działalności

Badania i rozwój

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie elektroniki, automatyki, telekomunikacji oraz informatyki. Dla naszych Klientów prowadzimy badania z zakresu doboru technologii i środków odpowiednich dla realizacji określonych celów inwestycyjnych. Rozwijamy już istniejące technologie tak, aby spełniały zmieniające się oczekiwania współczesnego świata. Niezależnie od tego, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe na podstawie zleceń wewnętrznych firmy, mające na celu stworzenie nowych technologii i rozwiązań, które następnie wykorzystujemy w dalszej pracy.

Wybrane elementy oferty:

 • ocena przydatności wskazanych przez Klienta technologii i rozwiązań w kontekście określonych zastosowań
 • dobór istniejących technologii i rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • opracowanie nowych oraz dostosowanie istniejących technologii i rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • unowocześnienie stosowanych przez Klienta technologii i rozwiązań, w szczególności celem zapewnienia wzajemnej kompatybilności rozwiązań istniejących oraz wdrażanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Projekty i wdrożenia

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem urządzeń elektronicznych, systemów informatycznych oraz oprogramowania. Prowadzone prace projektowo-wdrożeniowe mogą być konsekwencją zleconych prac badawczo-rozwojowych, jako etap tworzenia rozwiązania opartego o opracowaną lub sprawdzoną wcześniej technologię. Prace projektowe lub wdrożeniowe mogą być też prowadzone zupełnie niezależnie, w zależności od oczekiwań zamawiającego.

 • kompleksowe projektowanie urządzeń elektronicznych zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • kompleksowe projektowanie oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • wdrożenia zaprojektowanych urządzeń i oprogramowania
 • integracja zaprojektowanych urządzeń i oprogramowania z istniejącymi systemami
 • zapewnienie kompatybilności naszych urządzeń z urządzeniami oraz systemami innych producentów

Produkcja prototypowa i małoseryjna

Wykonujemy prace montażowe oraz uruchomieniowe dla urządzeń projektowanych przez nas a także w oparciu o projekt dostarczony przez Klienta. Podchodzimy do problemu kompleksowo, oferując dostarczenie gotowego produktu wyłącznie na podstawie projektu. Przejmujemy na siebie wszelkie zagadnienia związane z procesem zaopatrzenia oraz produkcji, w szczególności poprzez zamówienie wszelkich niezbędnych podzespołów, przygotowanie obudowy oraz innych elementów mechanicznych itd. Na każdym etapie prowadzimy ścisłą kontrolę jakości a finalny produkt poddawany jest testom przed dostarczeniem do Klienta.

Wybrane elementy oferty:

 • kompleksowa produkcja urządzeń elektronicznych w ilościach jednostkowych, na podstawie dostarczonego projektu lub na podstawie projektu opracowanego przez nas
 • montaż przewlekany i SMD, w tym montaż precyzyjny (BGA, fine pitch itd.) oraz montaż elementów nietypowych
 • montaż mechaniczny
 • organizacja dostaw podzespołów i materiałów
 • uruchamianie, testowanie oraz programowanie

Usługi specjalistyczne

Świadczymy usługi specjalistyczne, wykorzystujące technologie oraz rozwiązania stanowiące przedmiot naszych prac. Oferujemy zaawansowany park narzędziowy oraz specjalistyczne rozwiązania, takie jak np. bezpilotowe, zdalnie sterowane urządzenia latające.

Wybrane elementy oferty:

 • konsultacje techniczne w zakresie elektroniki, automatyki, telekomunikacji oraz informatyki
 • badania urządzeń elektronicznych, w tym badania w komorze klimatycznej oraz termowizyjna ocena obciążeń cieplnych
 • inspekcja foto-, termo- i wideograficzna obiektów wysokościowych, trudnodostępnych oraz niebezpiecznych z powietrza, z użyciem małogabarytowych, zdalnie sterowanych urządzeń latających
 • organizacja dostaw podzespołów i materiałów
 • dokumentacja foto- i wideograficzna budynków, instalacji, gruntów, zalesień itd. z powietrza, z użyciem małogabarytowych, zdalnie sterowanych urządzeń latających

Copyright © 2024 Radevelia sp z.o.o.

W górę
X